Bayan Ko

Bayan Ko
(My Country)

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto’t bulaklak
Pag-ibig na sa kanyang palad,
Nag-alay ng ganda’t dilag,

At sa kanyang yumi at ganda,
Dayuhan ay naghalina;
Bayan ko, binihag ka,
Nasadlak sa dusa

Chorus:
Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal-dilag
Ang ‘di magnasang makaalpas?

Pilipinas kong minumutya,
Pugad ng luha at dalita
Aking adhika,
Makita kang sakdal laya.

[Musical Interlude]

Repeat Chorus:
Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal-dilag
Ang ‘di magnasang makaalpas?

Pilipinas kong minumutya,
Pugad ng luha at dalita
Aking adhika,
Makita kang sakdal laya…..

Advertisements